ΚΟΛΛΑ PVC ΓΚΡΙ ΑΜΕΡΙΚΗΣ QATEY 250ml

Κωδικός προϊόντος: 211021 Κατηγορία: Ετικέτα:

Κόλλα βαρέως τύπου για σωλήνες αποχέτευσης από PVC ισχυρή γκρι 250gr.

Περιγραφή

Κόλλα βαρέως τύπου, γκρι για χρήση σε σωληνώσεις και προσαρμογές PVC (πολυβινυλιοχλωριδίου)
H κόλλα PVC CEMENT είναι κατάλληλη για συγκολλήσεις σωλήνων πίεσης με ανθεκτικότητα σε τάσεις διάτμησης (όπως σωλήνες πόσιμου νερού και αερίων) με εξαρτήματα από PVC-U (σκληρό PVC).
Είναι ιδανική για σωλήνες πίεσης υγρών και αερίων, καλωδιακές και βιομηχανικές σωληνώσεις, σωλήνες ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης καθώς και για όλους τους τύπους εξαρτημάτων, ανταλλακτικών και πλαστικών κουφωμάτων από σκληρό PVC.
Συνιστάται για όλες τις βαθμίδες και τους τύπους των σωλήνων από PVC και εξαρτήματα.
Κατ. 40 και Κατ. 80 έως 12″(περίπου 30εκ.) για πόσιμο νερό, αποχετεύσεις και συστήματα εξαερισμού.
Τρόπος χρήσης
• Γωνιάστε τα άκρα του σωλήνα, κόψτε λοξά και αφαιρέστε όλη τη βρωμιά.
• Ελέγξτε την εφαρμογή της σωλήνωσης και της προσαρμογής χωρίς κόλλα. Η σωλήνωση πρέπει να εφαρμόζει εύκολα μέχρι το 1/3 της προσαρμογής. Αν η σωλήνωση φτάνει στο τέρμα, θα πρέπει να εφαρμόζει σφιχτά.
• Να χρησιμοποιείτε το κατάλληλο βουρτσάκι που είναι τουλάχιστον το 1/2 της διαμέτρου της σωλήνωσης. Για συστήματα με μεγαλύτερες σωληνώσεις, να χρησιμοποιείτε πινέλο με φυσική τρίχα ή ρολό.
• Καθαρίστε τη σωλήνωση και την προσαρμογή με το αστάρι που συνιστάται.
• Βάλτε ένα παχύ στρώμα κόλλας στη σωλήνωση μέχρι το βάθος της υποδοχής. Μην αφήνετε ακάλυπτα σημεία.
• Επαλείψτε μια λεπτή στρώση κόλλας στο εσωτερικό της προσαρμογής. Προσέχετε να μη λιμνάζει η κόλλα. Η υπερβολική ποσότητα κόλλας μπορεί να προκαλέσει αδύναμα σημεία και πρώιμη αστοχία της σωλήνωσης ή της προσαρμογής. Επαλείψτε μια δεύτερη στρώση κόλλας στη σωλήνωση.
• Συναρμολογήστε τα τμήματα γρήγορα. Η κόλλα πρέπει να είναι υγρή. Αν στεγνώσει η επιφάνεια της κόλλας, επαλείψτε πάλι και τα δύο τμήματα.
• Πιέστε τη σωλήνωση μέχρι τέρμα μέσα στην προσαρμογή με μία περιστροφική κίνηση 1/4 μέχρι που η σωλήνωση να εφαρμόσει εντελώς.
• Κρατήστε τη σωλήνωση και την προσαρμογή μαζί για 30 δευτερόλεπτα (περισσότερη ώρα σε χαμηλές θερμοκρασίες) για να μη γλιστρήσει προς τα έξω.
• Σκουπίστε την περίσσεια κόλλα.
• Αφήστε να περάσουν 15 λεπτά ώστε να είναι έτοιμο προς χρήση και 2 ώρες σε θερμοκρασίες άνω των 15,5ºC πριν δοκιμάσετε με πίεση. Μπορεί να απαιτείται μεγαλύτερος χρόνος σε θερμοκρασίες κάτω των 15,5ºC ή για σωληνώσεις διαμέτρου άνω των 3 ιντσών(περίπου 7,6εκ).
Οδηγίες
Μην εισπνέετε τους ατμούς. Χρησιμοποιείται μόνο με επαρκή εξαερισμό. Αν χρησιμοποιείται μηχανικός εξαερισμός, βεβαιωθείτε ότι δε θα προκαλέσει κίνδυνο πυρκαγιάς από τους ατμούς του διαλυτικού. Αν δεν παρέχεται επαρκής εξαερισμός, να φοράτε αναπνευστήρα που έχει εγκριθεί από τη NIOSH για οργανικά διαλυτικά.
Μην το χρησιμοποιείτε ή το αποθηκεύετε κοντά σε πηγές θερμότητας, σπινθήρες ή φλόγες. Μην καπνίζετε όταν το χρησιμοποιείτε. Οι ατμοί μπορεί να συσσωρευτούν σε χαμηλά σημεία και να αναφλεχθούν εκρηκτικά. Να αποθηκεύεται και να χρησιμοποιείται σε θερμοκρασίες μεταξύ 4,4ºC και 43ºC. Για θερμοκρασίες εκτός αυτής της ζώνης, πρέπει να λαμβάνονται ειδικά μέτρα για να δημιουργηθούν καλές συγκολλήσεις και να αποφευχθεί η έκθεση στα διαλυτικά.
Ανακατέψτε ή ανακινήστε πριν τη χρήση. Αν έχει γίνει σαν ζελέ, μην το χρησιμοποιείτε. Να διατηρείτε τα δοχεία κλειστά όταν δε χρησιμοποιούνται.
Αποφύγετε την επαφή με τα μάτια ή το δέρμα, να φοράτε προστατευτικά γυαλιά με πλευρικά προστατευτικά και να φοράτε πλαστικά γάντια.
Χώρα προέλευσης: USA
Κατασκευαστής: Qatey